Skip Sidebar

Over ons

De SBOB is opgericht in 1981 met als doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk richting gemeente ...

Duurzame steden en gemeenschappenPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel

Over SBOB - Stichting Bewoners Organisatie Bomenbuurt

De SBOB is opgericht in 1981 met als doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in de wijk en het behartigen van gezamenlijke belangen van de bewoners van de wijk richting gemeente.

Wij doen dat onder meer door middel van het stimuleren en coördineren van diverse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn themabijeenkomsten, denk aan de politieke cafés en bijeenkomsten over groen in de wijk, AED’s, parkeeroverlast, herinrichting van straten en pleinen. De SBOB organiseert een aantal zaken zelf, maar ziet het liefst dat bewoners initiatief nemen, en wil dat van harte ondersteunen

Foto's

Cover Photos

SBOB - Stichting Bewoners Organisatie Bomenbuurt