Skip Sidebar

Over ons

Dit is een non-profit organisatie die gesteund wordt door Stichting Stek dit om de mede mensen te betrekken bij alles wat groeit en bloeit en tevens ook om mensen uit hun isolement te halen ...

Deel

Over Stichting Buurttuin Moerwijk

Dit is een non-profit organisatie die gesteund wordt door Stichting Stek dit om de mede mensen te betrekken bij alles wat groeit en bloeit en tevens ook om mensen uit hun isolement te halen. De Buurttuin wordt draaiend gehouden door een aantal vaste vrijwilligers die hier hun hart en ziel in leggen dit allemaal in goed onderling overleg. De Buurttuin wordt door subsidie van St. Stek mede op de been gehouden dit geeft een vorm van stabiliteit. Tevens is de Buurttuin zoekend naar andere subsidie verstrekkers dit om activiteiten te ontplooien voor alle buurtbewoners en daar buiten. Ook zoek de Buurttuin samenwerk verbanden met organisaties zoals X-tra (Voorheen Boog e.a.) Middin, Doel en andere organisaties instellingen (Duurzaam Den Haag) en bedrijven zoals de Haeghe Groep en privaten bedrijven voor samenwerking en sponsoring, ook met MKB zoekt de Buurttuin samenwerking en sponsoring dit alle om de Buurttuin echt in het hart van de samenleving en de wijk te zetten.